Thursday, 2 March 2017

P. Witold Gadowski: "Trzecie pokolenie ubeków i wysokiej nomenklatury komunistycznej dalej rezyduje"

No comments:

Post a comment