Wednesday, 1 March 2017

Państwowa spółka odkupi Elektrownię Połaniec od francuskiego potentata. Firma mająca gigantyczne obroty wraca do państwa!

No comments:

Post a comment