Sunday, 12 March 2017

PIERWSZE MIESZKANIA Z PROGRAMU „MIESZKANIE PLUS” JUŻ W TYM ROKU

Mój komentarz:

Powtórzę jeszcze raz moje pytanie – czy ktoś pomyślał o tym, że dla polskich rodzin, aby mogły żyć  i rozwijać się po polsku, a nie po europejsku, czy sowiecku,  potrzebne są mieszkania dla rodzin wielodzietnych i wielopokoleniowych?

No comments:

Post a comment