Tuesday, 14 March 2017

PiS robi porządek w służbie dyplomatycznej. Politycy opozycji biją w histeryczne tony. Nitras: "Takiej czystki nie robiły żadne reżimy"

No comments:

Post a comment