Wednesday, 15 March 2017

Pitera zamiast p. Jacka Saryusz-Wolskiego. "Tuskowi udało się nauczyć Piterę i całe swoje ugrupowanie, że polityka to zwalczanie PiS"

No comments:

Post a comment