Saturday, 18 March 2017

„Repolonizacja Polski” ( +, + )

– Jesteśmy wreszcie we własnym domu.
Nie stój, nie czekaj.
– Co robić?
– Pomóż!

Ernest Bryll

            Jest to publikacja wspaniała pod każdym względem. Ale wątpię, czy podjęto już systematyczną lekturę tej książki wśród naszych władców i wybrańców. A nie mamy przecież ani chwili do stracenia. Myślę, że nie ma potrzeby przeprowadzania specjalnych badań, aby zgodzić się z hipotezą, że w PiS-ie i wokół PiS-u nie zgromadzono jeszcze wszystkich najwybitniejszych Polek i Polaków, którzy chcą i potrafią dzisiaj, od zaraz służyć państwu i narodowi polskiemu w walce dobra ze złem w Ojczyźnie naszej.
            Dlatego pilną i konieczną sprawą jest, aby skorzystać z ich wiedzy i doświadczenia, włączyć do współpracy lub przynajmniej korzystać z ich rad i opinii. Niestety, moim zdaniem to się jeszcze nie dzieje.

            Jest wiele działów naszego społecznego i narodowego życia, opisanych zresztą w tej książce, w których ciągle nie widać istotnych zmian na lepsze. Tak się dzieje w kulturze, nauce, mediach zwanych kiedyś publicznymi, ale także w edukacji i w systemie zdrowia ( +, + ), które niestety nie zostały jeszcze opisane w tej książce. A przecież są to sprawy najważniejsze dla odbudowy i budowy silnej, mądrej i zdrowej Polski. Zdrowej i silnej nie tylko na ciele, ale nade wszystko na duchu. Bo człowiek, to C + U + D, czyli ciało, umysł i dusza. Podobnie rzecz się ma z narodem.
            Polacy zatroskani o losy państwa i narodu polskiego, o polską rodzinę i wiarę naszą katolicką („ BÓG + OJCZYZNA + RODZINA „) nie mogą tylko stać, przyglądać się i czekać co zrobią nasi władcy i wybrańcy. My mamy również prawo i obowiązek, aby Prawo i Sprawiedliwość nie lekceważyło sobie naszych rad i opinii, ale życzliwie z nich korzystało. Również, jeśli dzieje się coś złego to tym bardziej nie wolno nam milczeć. Bo nasi wrogowie nie będą nam pomagać w usuwaniu naszych błędów, co zresztą widać dzisiaj gołym okiem. To jest też nasze prawo i obowiązek.
            Niestety, odnoszę wrażenie, że niektórzy z naszych władców i wybrańców ‘uwierzyli’ już w swoje talenty, moce i kompetencje i odłożyli korzystanie z naszego wsparcia i współpracy, oraz współodpowiedzialności za losy państwa i narodu do … następnej kampanii wyborczej. Dzisiaj to oni rządzą, a my ich wyborcy nie mamy wiele do powiedzenia aż do następnych wyborów.
            Taka postawa musi ulec natychmiastowej zmianie, bo nam obywatelom często może bardziej nawet zależeć na dobru Polski i Polaków niż niektórym naszym władcom i wybrańcom.
            Zachęcam więc naszych władców i wybrańców do odważnej i poważnej lektury nie tylko tej pozycji wyd. „Biały Kruk”, ale także i wielu innych. Do odważnego i poważnego wsłuchiwania się w głosy wybitnych znawców w wielu dziedzinach naszego życia, którzy nie są i może nawet nigdy nie będą członkami, czy nawet zwolennikami PiS-u, ale zawsze będą szczerze i szlachetnie służyć państwu i narodowi polskiemu, i służyć tym siłom, które szczerze i otwarcie służą dobru Polski i Polaków. Bo to Polska, a nie PiS, jest najważniejsza.
            Dlatego do apelu p. Ernesta Brylla sprzed kilku już lat dodać trzeba jeszcze te słowa – A, Wy zechciejcie szczerze i z pożytkiem przyjmować naszą pomoc!
            Tych (+ + +) plusów należy dostawić jeszcze dużo więcej.
            Każdy projekt, każde większe i mniejsze przedsięwzięcie trzeba podejmować zgodnie z wolą Bożą. W każdej dziedzinie naszego społecznego i narodowego życia należy mieć przed oczyma te dwa podstawowe hasła:
            „Bóg + Ojczyzna + Rodzina” i „Człowiek, to C +U + D”.
            Bo, jeśli człowiek jest chory, to chory jest cały człowiek, a nie tylko jego nerka, czy płuca.
            Bo, jeśli naród, czy państwo jest chore, to trzeba zatroszczyć się także o te trzy fundamenty Wiarę, Patriotyzm i Rodzinę.

            Publikacje wyd. „Biały Kruk” a również książki publicystyczne p. prof. Piotra Jaroszyńskiego (zob. www.piotrjaroszynski.pl) to lektura obowiązkowa nie tylko dla naszych władców i wybrańców, ale także dla wszystkich Polek i Polaków, którym zależy na zwycięstwie dobra, prawdy i piękna nad złem, fałszem i brzydotą, które panoszą się ciągle jeszcze w Ojczyźnie naszej.

No comments:

Post a Comment