Friday, 31 March 2017

Stłuc termometr, czy wyciągnąć wnioski? Rząd p. premier Beaty Szydło ma wybór


Mój komentarz:
Proszę pani, nie sondaże i nie ploteczki, ale jedynie mądre, odważne i w pełni polskie działania nad ratowaniem i odbudową Polski mogą być i powinny być podstawą do oceny działania poszczególnych ministrów i poszczególnych ministerstw. Dlatego z pani ‘propozycjami’ trudno się zgodzić.

Merytoryczna ocena całego rządu, odważna i prawdziwa jest jak najbardziej konieczna. 

No comments:

Post a comment