Monday, 6 March 2017

Szkoły powinny być wolne od agitacji politycznej. Powinny, ale nie są

Mój komentarz:

Czy jest jakaś władza w tym kraju?

No comments:

Post a comment