Monday, 13 March 2017

"W uznaniu zasług dla odbudowy życia religijnego na Kresach wschodnich". P. Prezydent wręczył Order Orła Białego ks. kard. Marianowi Jaworskiemu

No comments:

Post a Comment