Thursday, 30 March 2017

Ważna deklaracja wiceminister Machałek: "Żaden nauczyciel nie straci pracy z powodu reformy edukacji "

Mój komentarz:

To bardzo źle proszę pani. Bo tylu jest lewaków i ludzi niekompetentnych wśród nauczycieli, że  jeszcze długo nie będzie w polskich szkołach prawdziwie polskiej edukacji. Ta opinia raz jeszcze potwierdza, że w ministerstwie edukacji narodowej  potrzebne są głębokie zmiany personalne.

No comments:

Post a comment