Friday, 31 March 2017

Wędzone wędliny tylko na polski rynek?

Mój komentarz:

Nie ważne co mówi KE. Ważne i to bardzo jest to – czy polskie produkty wędzone po polsku szkodzą zdrowiu, czy nie? Jeśli szkodzą, to należy to zmienić. To powinno być m.in. zadania także dla ministra zdrowia. Bo to jest właśnie troska o zdrowie człowieka, a nie troska o choroby, ‘lekarstwa’ i pieniądze, jak to ma miejsce obecnie.

No comments:

Post a comment