Monday, 6 March 2017

Wszystko w rękach Radziwiłła

Mój komentarz:

Uwolnić Ministerstwo Zdrowia od Radziwiłła i zmienić ‘sparaliżowany’ symbol 2-literowy tego ministerstwa widoczny za jego plecami.

No comments:

Post a comment