Wednesday, 22 March 2017

Wyrzuć telewizor!

Mój komentarz:

Już od wielu lat nie mamy telewizora w domu.

No comments:

Post a comment