Wednesday, 22 March 2017

Za mało chaosu wokół rządu? Dla niektórych chyba tak. Rada Nadzorcza PZU postanowiła dołożyć kolejny kryzys

No comments:

Post a comment