Tuesday, 21 March 2017

„Złote Sowy Polonii” 2017 przyznane!

Mój komentarz:

No proszę, zobaczcie kto jest nagrodzony z Kanady!

No comments:

Post a comment