Friday, 28 April 2017

A. ZALEWSKA: W CIĄGU TRZECH LAT WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WZROSNĄ O 15 PROC.

Mój komentarz:
To jest to co tą Panią interesuje najbardziej – pieniądze!

Takie działy polskiego życia, jak edukacja, nauka, media i zdrowie powinny być w rękach najwybitniejszych polskich ekspertów w tych dziedzinach. A tymczasem ….?????????????????????
Wynagrodzenia wzrosną 0 15% a kwalifikacje - ?????????????

No comments:

Post a comment