Friday, 21 April 2017

Edukacja w pigułkach! (w. 73)

Sentencje polskie
Myślenie od zaraz potrzebne!

- Ty nie miej za stracone,
Co może być wrócone:
Siła Bóg może wywrócić w godzinie;
A kto mu kolwiek ufa, nie zaginie.
- (J. Kochanowski, Pieśni)

- Trzeba wiarę zaślubić z życiem, trzeba moc jej objawiać w codziennym życiu.
Inaczej całe nasze mędrkowanie będzie nadużywaniem wiary i wiedzy religijnej.
Właśnie dlatego od rozważań i dyskusji religijnych musimy przejść do czynów z wiary płynących.
- (Kard. Stefan Wyszyński)

- Trzeba się nam otrząsnąć. Szukać prawdziwych źródeł siły, zawsze duchowej i zawsze moralnej.
Ona dopiero buduje naród. Naród, który przetrwa.
– (Piotr Jaroszyński).

- Tam Ojczyzna moja, gdzie mój kościół, dom, rodzina, przyjaciele i praca.

- Rozumiemy wszystko, dlatego nie możemy niczego zrozumieć.
- (S.J. Lec) 

No comments:

Post a Comment