Thursday, 27 April 2017

Edukacja w pigułkach! (w. 77)

Sentencje polskie
Myślenie od zaraz potrzebne!

- To było dawno. Dzisiaj nie ma już Polonii i Polonusów,
są Polacy w kraju i Polacy poza krajem.

- Nie ma się czego bać ludzi wtedy, gdy się modlą,
gdy wierzą, gdy miłują.
Trzeba się bać ludzi wtedy, gdy przestaną wierzyć,
gdy przestaną się modlić i gdy już nie będą miłowali.
Tacy ludzie są groźni.
 - (Kard. Stefan Wyszyński)

- Uczciwe życie nie polega na tym, aby unikać problemów,
lecz, aby je uczciwie rozwiązywać.

- Wszelka władza w państwie, początek swój i koniec bierze z woli narodu, a nie partii politycznych.

- W zimie potrzebne jest ciepłe okrycie, w starości - ciepłe myśli.

No comments:

Post a Comment