Sunday, 30 April 2017

Edukacja w pigułkach! (w. 80)

Sentencje polskie
Myślenie od zaraz potrzebne!

- Smutno życie porzucić i zamknąć się w sobie.
Żyć czuciem własnym, własnych marzeń przędzą.
- (C.K. Norwid)

- Słowo - jest czynu testamentem.
- (C.K. Norwid)

- Słowo jest ogień - milczenie jest lawa.
- (C.K. Norwid)

- Narodowy artysta organizuje wyobraźnię, jak na przykład polityk narodowy organizuje siły stanu.
- (C.K. Norwid)

- Wszystko bierze swą moc z ideałów.
- (C.K. Norwid) 

No comments:

Post a comment