Friday, 21 April 2017

GMO to duże niebezpieczeństwo

Mój komentarz:

Niestety, nie prawda, wiemy już dość dużo o szkodliwości GMO nie tylko dla człowieka, ale i dla środowiska.
Nie igrajcie sobie z Bogiem, z ludzkim zdrowiem i życiem oraz z prawdą.

No comments:

Post a Comment