Sunday, 23 April 2017

Miłosierdzie Boże

W KAŻDYM STRAPIENIU 


W każdym strapieniu i o każdej porze,
Czuwa nad nami Miłosierdzie Boże.
Kto Miłosierdziu Bożemu zaufa,
Wesprze go Pan Bóg i modlitw wysłucha . 

Gdy krew i woda z Serca się polały,
Bóg miłosierdziem okrył świat ten cały.
Więc uwielbiajmy miłosierdzie Boże,
W każdym strapieniu i o każdej porze. 

Gdy Serce Boskie włócznią wskroś przeszyto,
Krew z wodą trysły falą przeobfitą.
Krew zmywająca tego świata grzechy,
Woda kojąca - balsamem pociechy. 

Gdy krew i woda z Serca się polały,
Bóg miłosierdziem okrył świat ten cały.
Więc uwielbiajmy miłosierdzie Boże,
W każdym strapieniu i o każdej porze. 
JEZU, UFAM TOBIE OD DZIECIĘCYCH LAT

Nasze plany i nadzieje 
coś niweczy raz po raz. 
Tylko Boże miłosierdzie 
nie zawodzi nigdy nas.
Ref.
Jezu, ufam Tobie od dziecięcych lat, 
Jezu, ufam Tobie choćby wątpił świat. 
Strzeż mnie, dobry Jezu, jak własności swej 
i w opiece czułej duszę moją miej.
Ufność w miłosierdzie Boże 
zapewnienie daje nam, 
że w godzinę naszej śmierci 
przyjdzie po nas Jezus sam.
Jezu, ufam Tobie...
W trudnych chwilach twego życia 
nie rozpaczaj, nie roń łez. 
Ufność w Boże miłosierdzie 
troskom twym położy kres.
Jezu, ufam Tobie...
Pragnę oddać się dziś Tobie, 
całym życiem służyć Ci, 
Pragnę Boże miłosierdzie 
głosić ludziom w smutne dni.

Jezu, ufam Tobie...

No comments:

Post a comment