Monday, 17 April 2017

"Od losów małżeństwa i rodziny będzie zależał los Kościoła i społeczeństwa" - przypomina rektor UPJPII w Krakowie

No comments:

Post a Comment