Saturday, 22 April 2017

Rekordowa liczba nowych mieszkań

Mój komentarz:

Ale, jakie to są mieszkania? Czy to są mieszkania dla rodzin wielodzietnych i wielopokoleniowych? Czy cele dla ludzi? Może ktoś odpowie na te pytania?

No comments:

Post a comment