Thursday, 27 April 2017

T. LATOS: TRZEBA PRZYJĄĆ KIERUNEK, W KTÓRYM NAJWAŻNIEJSZY W SYSTEMIE JEST PACJENT, A NIE PIENIĄDZE

Mój komentarz:
Kiedy na czele min. zdrowia stanie człowiek, który zrozumie, że Polska potrzebuje nowego, polskiego, zdrowego systemu zdrowia, w którym troska o zdrowie społeczeństwa będzie ważniejsza od troski o choroby i … pieniądze?
A ponadto, takie dziedziny naszego polskiego życia, jak edukacja, nauka, media i zdrowie należy oddać w ręce najwybitniejszych Polek i Polaków w tych dziedzinach i natychmiast odebrać je z rąk polityków, miernot i ludzi nieposiadających odpowiedniej, nowoczesnej wiedzy w tych dziedzinach. A ponadto należy oddać je w ręce wielkich polskich patriotów, rozumiejących swoją służbę dla dobra państwa i narodu polskiego.

Jeśli p. premier takich ludzi nie potrafi znaleźć, to pora, aby zmienić p. premier.

No comments:

Post a comment