Tuesday, 11 April 2017

Wielkanoc 2017 - Alleluja!


Króluj nam Chryste Zmartwychwstały
Godzien Wierności, Czci i Chwały!

Ześlij nam Łask Twych pełne Zdroje,
My naród Twój, my dzieci Twoje!

Błogosław nam, naszej Ojczyźnie
Niechaj powstanie i rozkwita

Prawdziwie polska Rzeczpospolita!

Anna i Emanuel, małżonkowie Czyżo
z całą rodziną

No comments:

Post a Comment