Friday, 28 April 2017

WSKSIM: TRWA XX FORUM POLAKÓW Z ZAGRANICY

Mój komentarz:

Przestańcie dzielić Polaków. To było robione w PRL-u. Dzisiaj musimy łączyć a nie dzielić.

No comments:

Post a comment