Tuesday, 2 May 2017

Cała Polska 3 maja będzie modlić się w intencji Ojczyzny. Na Jasnej Górze zostanie ponowiony Milenijny Akt Oddania


No comments:

Post a comment