Friday, 12 May 2017

Edukacja w pigułkach! (w. 89)

Sentencje polskie
Myślenie od zaraz potrzebne!

- Decyzje podejmuje człowiek. Nie urząd, ale urzędnik, nie komisja, ale członkowie komisji, i nie rząd, ale członkowie rządu; zawsze ludzie.

- Gdy zedrą z ciebie zwierza, człeka z ciebie zmęczą,
Natenczas ujrzą ducha i niech przed nim klęczą.
– (A. Mickiewicz)

- Jeżeli w walce z nieprzyjaciółmi Ojczyzny potrzeba modlitwy, to w każdej pracy, która też jest walką o lepsze, potrzeba modlitwy.
- (Kard. Stefan Wyszyński)

- Kraj bez matematyki nie wytrzyma współzawodnictwa z tymi, którzy uprawiają matematykę.
- (H. Steinhaus)

- Kogo Bóg miłuje, temu nie folguje. 

No comments:

Post a comment