Tuesday, 16 May 2017

Edukacja w pigułkach! (w. 92)

Sentencje polskie
Myślenie od zaraz potrzebne!

- Aby Polska była Polską, Polak musi być Polakiem, a Polka Polką.

- Albo Polska zacznie się modlić, albo jej w ogóle nie będzie.

  - Dobrej wiary prześladowca może jak Szaweł stać się najgorliwszym apostołem, gdy pozna prawdę;
nikczemny zaś i samolubny Judasz zdradzi w końcu Pana, chociaż w gronie apostołów chodzi.
– (Z.Sz. Feliński)


- Idź przez życie tak, aby ślady twoich stóp przetrwały cię!

- Fałszywa historia jest mistrzynią fałszywej polityki.
– (Józef Szujski)

No comments:

Post a comment