Wednesday, 17 May 2017

Edukacja w pigułkach! (w. 94)

Sentencje polskie
Myślenie od zaraz potrzebne!

- Kit kształtuje świadomość.

- Klnie jak minister!

- Korupcja tych, którzy są odpowiedzialni za społeczeństwo czy za kraj, a więc prezydentów, premierów przekłada się później na demoralizację społeczeństwa. Stąd też niegodni władcy są niebezpieczeństwem dla narodu, dla ludzi, którym powinni dawać przykład, być wzorem integralności, sprawiedliwości oraz słusznych decyzji.
–  (abp Henryk Hoser).

- Kradzione, nie tuczy.

- Krzyż ma długie, na całą Europę ramiona.
- (A.Mickiewicz) 

No comments:

Post a comment