Thursday, 18 May 2017

Edukacja w pigułkach! (w. 95)

Sentencje polskie
Myślenie od zaraz potrzebne!

Król panuje, ale nie rządzi.
- Rex regnat, sed non gubernat.
- (łac., Jan Zamojski)

- Kto do ciebie z kamieniem - ty do niego z chlebem.

- Kto kocha - małe mu ogromnieje
i lada promyk zolbrzymia nadzieję.
- (C.K. Norwid)

- Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości.
- (J. Piłsudski)

- Ludzie sądzą, że ja wszystko, co mam, rozumowi memu i pracy zawdzięczam;
a ja tylko modlić się umiem!
– Kazimierz Badeni

No comments:

Post a comment