Friday, 19 May 2017

Edukacja w pigułkach! (w. 96)

Sentencje polskie
Myślenie od zaraz potrzebne!

- Ludy bez historii nie mają duszy.
-  (Piotr Jaroszyński)

- Ludzie to lubią, ludzie to kupią, byle na chama, byle głośno, byle głupio.
– ( Wojciech Młynarski)

- Ludzie, zauważyłem, lubią takie myśli, które nie zmuszają do myślenia.
- (S.J. Lec)

- Łatwo jest usunąć Boga z jego miejsca we wszechświecie.
Ale takie dobre posady niedługo wakują.
– (H. Steinhaus)

- Malujcie tak, aby Polska zmartwychwstała.
– (J.Malczewski)

No comments:

Post a comment