Sunday, 21 May 2017

Edukacja w pigułkach! (w. 98)

Sentencje polskie
Myślenie od zaraz potrzebne!

- Mądrość musisz sam z siebie własną dobyć pracą.
- (A. Mickiewicz)

- Mędrzec zwyczajnych ludzi z rozmowy ocenia,
a nadzwyczajnych mężów poznaje z milczenia.
- (A.Mickiewicz)

- Mierz siły na zamiary, nie zamiar podług sił.
- (A.Mickiewicz)

- Między duchem a materią pośredniczy matematyka.
- (H. Steinhaus)


Milczenie jest często trudne do rozszyfrowania.

No comments:

Post a comment