Monday, 1 May 2017

GMO TO ŚMIERĆ - Prof. dr hab. Jan Narkiewicz - Jodko

Rozszerzenie do wystąpienia p. Jerzego Zięby - https://www.youtube.com/watch?v=T0nDwVf1Yg0

Zob. też:http://www.eczyzo.com/2017/04/mega-mocne-wystapienie-p-jerzego-zieby.html

 

No comments:

Post a Comment