Sunday, 7 May 2017

Jak nas „krwawym spiął wędzidłem zdrajca z azjatyckim bydłem”. Odradza się Sarmacja!

No comments:

Post a comment