Saturday, 13 May 2017

Ks. Abp Stanisław Gądecki na Jasnej Górze: "Z Fatimy rozpowszechnia się na cały świat orędzie nawrócenia i nadziei, głęboko wpisane w nasze dzieje"

No comments:

Post a comment