Monday, 22 May 2017

LITANIA DO ŚW. RITY

Kyrie elejson, Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Chryste, usłysz nas – Chryste, usłysz nas
Chryste, wysłuchaj nas – Chryste, wysłuchaj nas
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nas nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nas nami
Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nas nami
Święta Maryjo – módl się za nami
Święta Boża Rodzicielko – módl się za nami
Matko Dobrej Rady – módl się za nami
Pocieszycielko strapionych – módl się za nami
Matko Łaski Bożej – módl się za nami
Wspomożycielko wiernych – módl się za nami
Święty Ojcze Augustynie – módl się za nami
Święta Matko Moniko – módl się za nami
Błogosławiony Szymonie z Cascia – módl się za nami
Błogosławieni Janie i Hugonie z Cascia – módlcie się za nami
Błogosławiona Mario Tereso z Cascia – módl się za nami
Święta Rito, oblubienico Krzyża Świętego – módl się za nami
Święta Rito, mężna małżonko – módl się za nami
Święta Rito, silna matko – módl się za nami
Święta Rito, litościwa wdowo – módl się za nami
Święta Rito, niewiasto przebaczenia i pokoju – módl się za nami
Święta Rito, mniszko augustiańska – módl się za nami
Owocem Ducha jest miłość.
Twe życie, Rito, było nią przepełnione – wyproś ją dla nas
Owocem Ducha jest pokój.
Twe życie, Rito, było nim przepełnione – wyproś go dla nas
Owocem Ducha jest cierpliwość.
Twe życie, Rito, było nią przepełnione – wyproś ją dla nas
Owocem Ducha jest przebaczenie.
Twe życie, Rito, było nim przepełnione – wyproś je dla nas
Darem Ducha jest czystość.
Twe życie, Rito, było nią przepełnione – wyproś ją dla nas
Darem Ducha jest lojalność.
Twe życie, Rito, było nią przepełnione – wyproś ją dla nas
Owocem Ducha jest samokontrola.
Twe życie, Rito, było nią przepełnione – wyproś ją dla nas
Owocem Ducha jest nadzieja.
Twe życie, Rito, było nią przepełnione – wyproś ją dla nas
Święta Rito, święta od spraw niemożliwych – będziemy ciebie kochać
Święta Rito, adwokatko w rozpaczliwych przypadkach – będziemy ciebie czcić
Święta Rito, perło Umbrii – będziemy ciebie chwalić
Święta Rito, wzorze świętości – chcemy cię naśladować
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.
K. Módl się za nami, święta Rito.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Módlmy się:
Ojcze niebieski, Ty dałeś świętej Ricie udział w męce Chrystusa, udziel nam łaski i siły do znoszenia naszych cierpień, abyśmy mogli głębiej uczestniczyć w misterium paschalnym Twojego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

1 comment:

  1. Powrót pogaństwa? Bóg miał być jeden.

    ReplyDelete