Tuesday, 23 May 2017

Osiem godzin przesłuchania Nowaka przed komisją śledczą. Główny przekaz? "Nie odnotowuję w pamięci..." Przeczytaj naszą relację!

No comments:

Post a comment