Wednesday, 17 May 2017

P. B. SZYDŁO: BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE OBYWATELI SĄ PRIORYTETEM RZĄDU


Mój komentarz:
To jest po prostu nie prawda.
Zarówno p. premier i p. min. zdrowia nie dorośli jeszcze do tego, aby zrozumieć , że troska o zdrowie narodu polega przede wszystkim na trosce o zdrowie ludzi jeszcze zdrowych a nie tylko na trosce o zdrowie ludzi już chorych.


No comments:

Post a comment