Tuesday, 2 May 2017

P. Ewa Stankiewicz: Brak reakcji na atak wobec Marii Biniendy to zły symptom. Decyzje kadrowe w MSZ bardzo potrzebne. Ale w odwrotnym kierunku!

No comments:

Post a comment