Sunday, 14 May 2017

P. Mec. Stefan Hambura podejmuje głodówkę w obronie polskiej mniejszości w Niemczech: "Ze stolicy Polski wychodzi apel do rządu niemieckiego"

No comments:

Post a comment