Thursday, 4 May 2017

P. Prof. Andrzej Nowak: Wspólnotę bardzo trudno odbudować, gdy gardzi się własną przeszłością

No comments:

Post a comment