Sunday, 21 May 2017

P. Ryszard Czarnecki: Solidarność europejska wobec uchodźców? "Leży na dnie Bałtyku, na którym buduje się Nord Stream II"

Mój komentarz:

Bardzo trafne ujęcie problemu!

No comments:

Post a comment