Thursday, 4 May 2017

P. W. GADOWSKI: MAGISTER HISTORII, KTÓRY ŚCIĄGAŁ NA MATURZE, ŚMIE NAS POUCZAĆ NA TEMAT PRAWORZĄDNOŚCI?

No comments:

Post a Comment