Thursday, 11 May 2017

P. Wojciech Cejrowski: "Wszędzie są jacyś bandyci, jacyś Obywatele RP, jakieś brunatne koszule, ale musi być władza, która utrzyma porządek"

No comments:

Post a comment