Wednesday, 10 May 2017

Połóżmy kres nękaniu wielodzietnych rodzin!


Instytut na rzecz kultury prawnej
Szanowny Panie,
jestem ojcem czwórki dzieci i szczególnie boleśnie odczuwam każdą krzywdę, jaka spotyka najmłodszych. Tak jak Pan, nie zaakceptuję nigdy sytuacji, gdy rodzinom, zamiast wsparcia, funduje się administracyjną opresję! Dzięki zaufaniu do naszych działań i systematycznemu wsparciu naszych Darczyńców, jako adwokat i wiceprezes Instytutu Ordo Iuris, mogę na co dzień skutecznie walczyć z tymi patologiami. Tylko w chwili obecnej nasi prawnicy pomagają 24 rodzinom!
wesprzyj-nas

„Was jest za dużo, trzeba was kontrolować”

Gehenna państwa Moniki i Czesława z Tarnowa rozpoczęła się w 2015 r., gdy jako rodzice szóstki dzieci wystąpili o jednorazowe wsparcie finansowe na zakup podręczników szkolnych. W odpowiedzi na wniosek, w ich domu pojawiła się niezapowiedziana kontrola, podczas której usłyszeli – „was jest za dużo, trzeba was kontrolować”. W efekcie, urzędniczka wysłała do sądu wniosek o wgląd w sytuację rodzinną, powołując się na rzekome opinie nauczycieli, informujące o częstym opuszczaniu lekcji przez dzieci.
zdjecie

Pracownica MOPS nie pisała prawdy!

Dzięki hojności naszych Darczyńców pospieszyliśmy państwu Monice i Czesławowi z pomocą. Udowodniliśmy, że pracownica MOPS nie kontaktowała się z wychowawcami dzieci, a ich rzekome opinie zostały zmyślone. Dzięki naszej wspólnej reakcji sąd nie pozwolił rozbić tej rodziny!

Niegodziwość nie mogła pozostać bezkarna

Nie poprzestaliśmy na zwycięstwie przed sądem rodzinnym. W imieniu beneficjentów złożyliśmy prywatny akt oskarżenia przeciwko pracownikom MOPS. Mimo wielu przeciwności i po długotrwałej batalii, prawdopodobnie jeszcze w tym miesiącu sąd ogłosi wyrok w tej sprawie. Mam nadzieję, że będzie on skuteczną przestrogą dla innych gnębicieli rodzin.

Jest ich jednak wielu!

W naszej działalności napotykamy na szczególnie rażące przypadki. Z panią kurator, która niezwykle często wnioskuje o odbieranie dzieci rodzicom, zmagamy się już w trzecim postępowaniu. W dwóch poprzednich sprawach sąd uznał jej wnioski o odebranie dzieci za bezzasadne, trzecia – ciągle trwa.
wesprzyj-nas

Zatrzymajmy ten proceder!

Bezkarność tych, którzy zastraszają i rozdzielają rodziny, to w dużej mierze skutek wysokich kosztów i długotrwałości postępowań karnych. Aby położyć jej kres, potrzebujemy Pana pomocy. Ogromne koszty ponoszone przez nasz Instytut oraz godziny żmudnej pracy nad aktami sądowymi, przynoszą jednak skutek!

Dlatego proszę Pana o przekazanie 40 zł, 70 zł, 100 zł lub innej kwoty jaką uzna Pan za stosowną, a która umożliwi nam niesienie pomocy rodzinom i pociągniecie do odpowiedzialności osób nękających je. Każde wsparcie z Pańskiej strony, poprawi sytuację potrzebujących rodzin.

Wymienione wyżej kwoty nie są przypadkowe:
  • 40 zł - to koszt opłaty sądowej za wniosek o przywrócenie władzy rodzicielskiej
  • 70 zł – pozwoli kupić najtańszy bilet z Warszawy do Tarnowa
  • 100 zł – to jednorazowa opłata sądowa przy postępowaniach administracyjnych
Są to tylko najdrobniejsze pozycje w kosztach, jakie wielokrotnie ponosimy każdego dnia. Nie obejmują one w ogóle kosztów pracy prawnika, delegacji, noclegów. Jednak tylko w ten sposób możemy chronić rodziny i położyć kres bezprawiu! Jak długo będziemy w stanie to robić, zależy również od Pana.
wesprzyj-nas
Z poważaniem,
podpis

P.S.Mam nadzieję, że wkrótce będę mógł Panu przekazać dobre wiadomości z postępowania w Tarnowie. Proszę też o pamięć i modlitwę w intencji Instytutu Ordo Iuris w tym wyjątkowym miesiącu, gdy obchodzimy jubileusz 100-lecia objawień Królowej Rodzin w Fatimie.

Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris jest fundacją
i prowadzi działalność tylko dzięki hojności swoich Darczyńców.
Numer konta: 32 1160 2202 0000 0002 4778 1296
Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
ul. Górnośląska 20 lok. 6, 00-484 Warszawa
Rachunek bankowy dla darowizn w USD: PL 92 1160 2202 0000 0002 5104 0774
Rachunek bankowy dla darowizn w EUR: PL 86 1160 2202 0000 0002 5104 0591
Bank Millennium S.A, BIC: BIGBPLPW

tpay paypal
Facebook Twitter
Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
ul. Górnośląska 20 lok. 6, 00-484 Warszawa
(22) 404 38 50
www.ordoiuris.pl

No comments:

Post a comment