Thursday, 18 May 2017

"Różaniec do granic" - trwa pielgrzymka różańcowa wzdłuż granic Polski

No comments:

Post a comment