Wednesday, 31 May 2017

Św. Alfons Maria de Liguori - Gotowość Maryi do niesienia pomocy Jej czcicielom

No comments:

Post a comment