Tuesday, 30 May 2017

Żyć prawdą, miłując bliźnich

Bóg przyszedł na świat przez Maryję i przez Nią prowadzi dalej historię świata – stwierdza ks. prof. Tadeusz Guz.
 


No comments:

Post a comment