Thursday, 1 June 2017

MINISTER ZALEWSKA: NAUCZYCIELE POLONIJNI TO WYJĄTKOWI LUDZIE

Mój komentarz:

Proszę Pani, nie ma nauczycieli polonijnych. Są nauczyciele polscy w kraju  i nauczyciele polscy poza krajem. Bo nie ma już Polonii i Polonusów. To było w PRL-u. Dzisiaj są Polacy w kraju i Polacy poza krajem.

No comments:

Post a comment